Verkstadskvalitet

Enkel och tydlig överblick

DVK Kvalitetskontroll på verkstadsarbete

Med DEKRAs koncept DVK (DEKRA Verkstadskvalitet) får verkstäderna en enkel och tydlig överblick över sin kvalitetsstatus på sina verkstadsarbeten. Vår ambition att agera som samarbetspartner ger också en etablerad och ömsesidig respekt för en god kvalitetsutveckling med alla verkstadsanställda.
DVK är också godkänd som kontroll för bl.a. generalagenter och GBV för deras egna interna kvalitetsprogram. DEKRA erbjuder med DVK marknadens mest kompletta och helt neutrala kvalitetskoncept. Kontakta oss för mer information hur vi kan hjälpa dig och din verkstad på bästa sätt.
Utförs enligt DEKRAs koncept:
  • Oanmälda stickprovskontroller
  • Kontrollerna kan anpassas efter kundens behov
  • Redovisning av resultat vid kontrolltillfället
  • Utbildande kontroller som ger förändring
  • Uppdragen utförs regelbundet under perioden
  • Kontinuerlig uppföljning för enskild anläggning
  • Uppföljningen klargör även eventuella affärsmöjligheter
  • Central uppföljning för hel verkstadskedja
  • Fördel att samordna med andra DEKRA tjänster
DEKRA Quality Management AB

Fältmätargatan 15

721 35 VÄSTERÅS