Safehub
Kontroll över anläggningarna

Lättillgänglig och behändig besiktningsinformation

Kundportal Safehub

Få kontroll över dina anläggningar. Lättillgänglig och behändig besiktningsinformation.

Med hjälp av kundportalen Safehub får DEKRAs kunder på ett behändigt sätt tillgång till den besiktningsinformation som finns i DEKRAs databaser. Webbprogrammet listar objektinformationen i en tabell vars innehåll bestäms av användaren. Standardinställningen i systemet är att visa några grundläggande identifieringsuppgifter samt senaste besiktningsdatum och så kallad besiktningsstatus, men kan enkelt ändras direkt i portalen. Besiktningsstatus åskådliggörs med en färg som indikerar om objektet är godkänt för användning (grönt) eller om annan status råder. Urvalet av vilka objekt som ska visas kan enkelt bestämmas genom filtrering.
Har du frågor eller vill ha inloggningsuppgifter? Kontakta oss här .
DEKRA Industrial AB

Lagergatan 5

Göteborg 415 02