Din webbläsare är för gammal

Internet Explorer stöds inte längre. Byt webbläsare för att se webbsidan i bättre kvalitet.

Fortlöpande tillsyn (FLT) för lyft

Skyldighet att följa kraven

Tillsyn av lyftanordningar och lyftredskap enligt AFS 2006:6

Fortlöpande tillsyn (FLT) för lyft

Verktyg för fortlöpande tillsyn av lyftanordningar och lyftredskap enligt AFS 2006:6.

Arbetsgivare som innehar eller använder lyftanordningar och lyftredskap är skyldig att följa kraven enligt AFS 2006:6. En av arbetsgivaren utsedd kompetent person ska se till att riskbedömning och fortlöpande tillsyn (FLT) utförs regelbundet samt att detta journalförs för varje objekt. DEKRA kan vara er behjälplig med inventeringar, upprättande av tillsynjournaler samt utbildningar för 100% objektkontroll.

Kontakt

Mattias Jansson

separator
010 - 455 14 04
separator