Kontaktformulär för synpunkter

Vi vill göra vårt bästa för att du ska få ett bra bemötande och självklart skall alla våra beslut vara opartiska och korrekta. Om du har förbättringsförslag eller synpunkter på vår verksamhet tar vi tacksamt emot dessa. Är det så att du är missnöjd med något kan du lämna in ett klagomål. Mottagande av ditt ärende ska bekräftas av DEKRA inom 7 arbetsdagar. Bedömning och utredning av klagomålet kommer att genomföras av oberoende personal. Resultatet av utredningen samt beslut om åtgärd kommer att delges dig för möjlighet till yttrande så snart som möjligt.
Fyll i kontaktformuläret så återkommer vi till dig.