Provning i svåra miljöer

Speciallösningar för att trygga säkerheten

Automatiserad & Mekanisk provning

Säkerhet i osäkra miljöer. Simmande robotar i reaktortanken.

Det är omöjligt att krypa in i en hjulaxel. Det är farligt att dyka ner i en reaktortank. Det är inte kostnadseffektivt att utföra manuell provning i en serietillverkning. Ibland krävs speciallösningar för att trygga säkerheten. DEKRA har många års erfarenhet av att utveckla lösningar för provning i svåra miljöer.
- En stor fördel för oss är att vi har all kompetens inom företaget. Vi samordnar utvecklingen av elektronik, mekanik och provningsteknik. Kunderna uppskattar att vi kan ta ansvar för en komplett lösning, säger Ted Hallqvist, ansvarig för Automatiserad & Mekaniserad Provning.
DEKRA Industrial AB

Lagergatan 5

Göteborg 415 02