DEKRA
Industrials kundservice

Vi finns här för dig

Besiktningsskyltar

Bifogade besiktningsskyltar

Bifogade besiktningsskyltar skall sättas upp väl synliga på objekten.

För att identifiera vilket objekt skyltarna ska sitta på; jämför uppställningsplats, platsnummer och tillverkningsnummer.
  • På maskindrivna portar placeras skylten på luckan till styrskåpet för porten.
  • På hissar placeras skylten i hisskorgen ovan tryckknappstablå.
  • För övriga lyftobjekt ska skylten placeras invid huvudströmbrytare till objektet.
  • För tryckobjekt ska skylten placeras på behållaren/pannan.
Kontakta oss om du har frågor!