Verksamhetspolicy Kalibrering

Verksamhetspolicy för DEKRA Kalibrering

DEKRA Kalibrering är ett rikstäckande kalibrerings företag. Vi utför kalibrering på mätinstrument och mätverktyg inom fordon och industribranschen.
Kvalitet
Vi ska upprätthålla en hög och jämn servicegrad mot våra kunder gällande kalibrering av mätverktyg och utrustning samt att i alla led sträva emot ständiga förbättringar genom att uppfylla våra intressenters krav samt löpande omvärldsbevakning.
DEKRA Kalibrering arbetar enligt och uppfyller kraven som ställs i SS-EN ISO/IEC 17025 samt arbetar ständigt med att utveckla och förbättra ledningssystemets effektivitet.
Miljö
Vi ska i de beslut vi tar och i de uppdrag vi utför ta miljöhänsyn så att vi genom ständiga förbättringar minskar miljöpåverkan och förebygger föroreningar inom vår verksamhet.
Vi ska uppfylla bindande krav och vara lyhörda för förändringar i omvärlden och beakta livscykelperspektivet så att vårt miljöarbete utformas i samklang med samhällets miljömål.
Vi ska öka vår miljökompetens och genom vårt engagemang i miljöfrågor påverka våra kunder och leverantörer så att vi bidrar till en hållbar utveckling i samhället och att vi uppfattas som ett trovärdigt alternativ inom vårt område.
Kontakt
DEKRA Quality Management AB

Fältmätargatan 15

721 35 VÄSTERÅS