Välutbildade och erfarna tekniker

Hitta defekter eller mät tjocklek med högfrekventa ljudpulser

Ultraljudsprovning

Högfrekventa ljudpulser (0,5-10MHz) sänds in i material för att hitta defekter eller mäta tjocklek. Det reflekterade ljudet behandlas av ett instrument där resultatet visas på en bildskärm. För att kunna utföra denna typ av provning och för att kunna utvärdera resultatet på ett pålitligt sätt krävs välutbildade och erfarna tekniker.
Fördelar:
  • Detekterar inneslutna defekter i material
  • Detekterar inneslutningar i svets
  • Detekterar delamineringar i material
  • Kan prova grova tjocklekar
Begränsningar:
  • Referensstandarder krävs
  • Vissa material (austenitiska) ex rostfritt kräver omfattande referenser
  • Kan begränsas av provningsobjektets form
DEKRA Industrial AB

Lagergatan 5

415 02 Göteborg