Säkra arbetsmiljön

Skapa säkerhet genom att tidigt åtgärda risker

Arbetsmiljö & Miljö

Alla vill komma hem från jobbet. Få vill stanna hemma för alltid.

Arbetsplatser är väldigt olika men det är inte självklart att höga risker leder till flera skador eller tvärt om. Att tidigt se och åtgärda risker skapar säkerhet. Problemet kan vara att hitta riskerna och att åtgärda dessa på ett bra sätt. DEKRAs HSE-specialister arbetar sedan många år med att hjälpa kunder att förbättra sin arbetsmiljö. Checklistor och rutiner utvecklas hela tiden för att skapa säkerhet genom struktur och enkelhet.
- Våra kunder uppskattar att vi vet vad som krävs för att följa lagar och normer. Det behöver inte vara så komplicerat att skapa både säkerhet och i sin tur lönsamhet, säger Jari Salo, ansvarig för Arbetsmiljö & Miljö.
FAKTA:
HSE är den engelska förkortningen på Health, Safety and Environment.
Fastighet, Bygg & Anläggning

Säker byggarbetsplats

Vid varje bygg-, anläggning- och installationsarbete ska det finnas byggarbetsmiljösamordnare, detta gäller även vid enklare servicearbeten i lokaler. Det är den som låter utföra arbetet, byggherren, som är ansvarig för att utse samordnare för planering och projektering (BAS-P) samt för utförandet (BAS-U). Byggherrens ansvar kan också överlåtas till en uppdragstagare, beroende på upphandlingsform.
År av erfarenhet från HSE, hälsa, säkerhet, miljö och processäkerhetsområdet, har möjliggjort för DEKRA att utveckla en bred kunskap. Detta gör det idag möjligt för oss att stötta våra kunder vid varje fas av ett HSE-projekt. DEKRA kan genom lokal representation i många länder, vara din följeslagare och hjälpa dig att garantera trygghet, säkerhet och kvalitet.
Livsmedelsbranschen
Miljödiplomering
Riskbedömning av kemikalier
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Säker Anläggning
Yrkeshygieniska mätningar
DEKRA Industrial AB

Lagergatan 5

415 02 Göteborg