Din webbläsare är för gammal

Internet Explorer stöds inte längre. Byt webbläsare för att se webbsidan i bättre kvalitet.

Arbetsmiljö & Miljö

Säkra arbetsmiljön

Skapa säkerhet genom att tidigt åtgärda risker

Arbetsmiljö & Miljö

Alla vill komma hem från jobbet. Få vill stanna hemma för alltid.

Arbetsplatser är väldigt olika men det är inte självklart att höga risker leder till flera skador eller tvärt om. Att tidigt se och åtgärda risker skapar säkerhet. Problemet kan vara att hitta riskerna och att åtgärda dessa på ett bra sätt. DEKRAs HSE-specialister arbetar sedan många år med att hjälpa kunder att förbättra sin arbetsmiljö. Checklistor och rutiner utvecklas hela tiden för att skapa säkerhet genom struktur och enkelhet.

- Våra kunder uppskattar att vi vet vad som krävs för att följa lagar och normer. Det behöver inte vara så komplicerat att skapa både säkerhet och i sin tur lönsamhet, säger Jari Salo, ansvarig för Arbetsmiljö & Miljö.

FAKTA:
HSE är den engelska förkortningen på Health, Safety and Environment.

Kontakt

Jari Salo

separator
010 - 455 12 22
separator