Skadereparationer

Professionellt utförda

Skadereparationer

För skadeverstäder och försäkringsbolag utför DEKRA QM skadereparationskontroller och skadebesiktningar.
Under skadereparationskontroll:
  • Följer fordonstillverkarens reparationsanvisningar
Efter reparation enligt fakturaunderlag:
  • Fackmannamässigt utfört arbete
  • Arbetsomfattning/reservdelar överensstämmer med faktura
Plats inomhus och eventuellt billyft kan erfordras.
DEKRA Quality Management AB

Fältmätargatan 15

721 35 VÄSTERÅS