Betong
Tillståndsbedömning - för en säker och trygg konstruktion

Förläng livslängden på balkonger och loftgångars konstruktion genom tillståndsbedömning.

Balkonger och Loftgångar

Besiktning av balkonger och loftgångar

En tillståndsbedömning är nyckeln till kostnadsbesparingar genom bland annat minskade underhållskostnader.

DEKRA erbjuder en detaljerad tillståndsbedömning som identifierar skador och förlänger betongkonstruktionens livslängd.
Många balkonger och loftgångar är sårbara för betong- och armeringsskador, ofta relaterade till byggnadsbrister som armeringsplacering och betongkvalitet.
Kloridinträngning, karbonatisering och frostavskalning är enbart några av de skademekanismer som kan hota konstruktionens funktion. Om skadorna inte hanteras korrekt, och i tid, kan detta leda till konsekvenser för dig som fastighetsägare.
Vi säkerställer kvaliteten på betongen och dess delmaterial.
Vårt erbjudande
Vi säkerställer kvaliteten på betongen och dess delmaterial, ger handfasta åtgärdsförslag och exempelvis tekniska beskrivningar vid entreprenadupphandling. Med DEKRA:s expertis inom betongkontroll kan du identifiera och åtgärda potentiella problem i tid, vilket minimerar reparationer och kostnader.
Vår kontrollprocess omfattar en noggrann bedömning av balkongens eller loftgångens aktuella skick samt återstående livslängd. Vi utför prover direkt på plats och analyserar dem i vårt betonglabb. Brister och eventuella skador dokumenteras i en detaljerad rapport, inklusive rekommendationer om underhållsåtgärder och reparationer.
DEKRA har genom åren hjälpt flertalet företag och fastighetsägare att identifiera och åtgärda betongrelaterade problem i balkonger och loftgångar. Välkommen att kontakta oss och upptäck hur vi kan hjälpa dig att säkerställa långsiktig hållbarhet och bevara värdet på din fastighet.
DEKRA Industrial AB

Lagergatan 5

415 02 Göteborg