Betong
Ditt val för hållbara fundament och pålitliga konstruktioner

Vi erbjuder tillståndsbedömning för att säkerställa fundamenten hos skidliftar.

Skidliftsfundament

Besiktning av Skidliftsfundament

Anlita oss och få insikter om betongfundamentens nuvarande tillstånd samt förslag på åtgärder för att säkerställa dess långsiktiga hållbarhet.

DEKRA erbjuder omfattande betongbesiktningar med inriktning på drift, korrosion och väderbeständighet enligt Boverkets författningssamling BFS 2016:2 H16.
Skidliftsfundament består av betongkonstruktioner som kräver noggranna inspektioner för att säkerställa pålitligheten och hållbarheten hos en skidliftsanläggning. Vanliga problem för dessa betongfundament är skador som orsakas av påkörningar, frost och sprickbildningar. Om åtgärder inte sker i tid finns risk för armeringskorrosion vilket kan påverka hela anläggningens funktionalitet.

Vårt åtagande

DEKRA arbetar med en helhetslösning som innefattar tillståndsbedömning, betongprovning, betongbesiktning, konsultation och åtgärdsförslag. Vi erbjuder också betongprojektering vid reparation och analyser av betongprov för att exempelvis identifiera skademekanismer såsom karbonatisering- och kloridinitierad armeringskorrosion. Dessutom utför vi visuella kontroller för att identifiera skador och risker för armeringskorrosion.
DEKRA: professionell betongkontroll för långvarig säkerhet.

Varför välja DEKRA?

Vi har gedigen erfarenhet och expertis när det gäller besiktning av skidliftsfundament. DEKRA erbjuder pålitliga och noggranna tjänster som ger dig trygghet i att din skidliftsanläggning är i bästa möjliga skick. Vårt fokus ligger på att säkerställa betongfundamentens hållbarhet, driftsäkerhet och därmed säkerhet för personal och användare.
Välkommen att kontakta oss för en förinspektion eller rådgivning. Tillsammans kan vi optimera din skidliftsanläggning för en framgångsrik drift och nöjda besökare!
DEKRA Industrial AB

Lagergatan 5

415 02 Göteborg