Betong
Behöver ditt garage eller parkeringshus besiktas?

Identifiera skador och problem i tid för en hållbar konstruktion

Parkeringshus och garage

Besiktning av parkeringshus och garage

En kvalitativ betongkontroll är nyckeln till att identifiera problemen i tid och vidta åtgärder innan skadorna leder till kostsamma reparationer.

DEKRA, som specialiserar sig på besiktning av parkeringshus och garage, erbjuder en omfattande lösning för att förlänga livslängden och minska reparationskostnaderna för dig.
I den tuffa nordiska vintermiljön är våra parkeringshus och garage utsatta för omfattande slitage, särskilt på grund av tösalter som tränger in i betongen. Karbonatisering, kemikalier och fukt accelererar nedbrytningen av en konstruktion då dessa skademekanismer vanligtvis leder till armeringskorrosion. Det är därför av yttersta vikt att bevaka tillståndet för dessa betongkonstruktioner.
DEKRA: effektiv betongkontroll för en längre livslängd.

Behöver ditt parkeringshus eller garage en översyn?

Genom vår helhetslösning kan vi genomföra en noggrann visuell inspektion samt olika provningar för att utvärdera skicket både på betong och armering. Exempelvis kan vi analysera betongens fysikaliska egenskaper genom utborrning av betongkärnor och hållfasthetsprovning. Efter varje kontroll levererar vi en detaljerad rapport med konkreta åtgärdsförslag.
DEKRA erbjuder mer än enbart expertis inom inspektion av parkeringshus och garage. Vi är även en dedikerad partner, engagerad i att långsiktigt skydda tillgångar och optimera livslängden för betongkonstruktioner. Välkommen att kontakta oss idag och upptäck fördelarna med att samarbeta med DEKRA.
DEKRA Industrial AB

Lagergatan 5

415 02 Göteborg