Betong
Säkra och hållbara fundament till vindkraftverk

Vi erbjuder tjänster för en säkrare och mer hållbar framtid.

Vindkraftverk

Besiktning av fundament till vindkraftverk

DEKRA, som specialister på betongkontroll och besiktning av fundament till vindkraftverk, erbjuder en omfattande lösning för att säkerställa trygga och hållbara energiproducerande anläggningar.

Vi har lång erfarenhet och god expertis inom besiktning av betongfundament till vindkraftverk.
Betongfundament för vindkraftverk utgör ryggraden i en pålitlig och fossilfri energiproduktion. Samtidigt är många fundament av varierande kvalitet och likaså utsatta för en rad påfrestningar, vilket kan leda till sprickbildningar, frostskador, armeringskorrosion och annan problematik. Med en systematisk betongkontroll kan vi minimera dessa risker och säkerställa en lång och säker anläggningslivslängd.
DEKRA: betongkontroll för säkra och hållbara energilösningar.

Behöver du hjälp med att se över dina betongfundament?

Vårt fokus ligger inte enbart på att lösa befintliga problem, utan också på att förebygga framtida skador, vilket leder till långsiktigt hållbara resultat.
En betongkontroll av vindkraftsfundament inleds vanligtvis med visuell inspektion som baseras på faktorer som miljö, synliga skador, konstruktion, ålder och detaljutförande. Därefter skapas ett provningsprogram som riktar sig till den problematik som gäller för det specifika objektet och fundamentet. Genom att analysera exempelvis pH-värden, kloridhalter och betongens struktur identifierar vi potentiella riskfaktorer och genomför proaktiva åtgärder för att förhindra armeringskorrosion och andra skador.
Välkommen att kontakta oss idag för en översyn eller rådgivning. Tillsammans kan vi säkerställa att betongfundamenten till dina vindkraftverk håller högsta standard när det gäller drift, funktion och säkerhet.
DEKRA Industrial AB

Lagergatan 5

415 02 Göteborg