Går du i tankarna på att skaffa elbil?

01 aug. 2023

Allt fler elektriska fordon rullar idag på våra vägar. Laddhybrider, elhybrider och rena elbilar vill alla uppfattas som miljövänliga och självklara val för att ersätta vår fossila fordonsflotta. Men begreppen är många och ibland förvirrande. Vi rätar ut eventuella frågetecken och ger tips och råd till dig som funderar på att köpa miljöbil.

Hos ett tränat öga syns dem numera överallt. Bilarna som sticker ut i trafiken med sin ofta lite avantgardistiska design. Bilarna som med sitt diskret susande ljud för tankarna till en science fiction-film. Framtiden är redan här. Men vad räknas egentligen som ett elektriskt fordon?
Ett e-fordon, eller laddbart fordon, kan var en personbil eller lastbil som med hjälp av ett batteri drivs av en elmotor eller av en förbränningsmotor och en elmotor. Om en personbil enbart har elmotor som kraftkälla kallas den för elbil. En laddhybrid däremot har två system som samverkar, där elmotorn kan kicka in vid lägre farter medan förbränningsmotorn tar över vid längre körsträckor eller när batteriet behöver laddas. En laddhybrid kan laddas via ladduttag hemma, på jobbet eller från publik laddstolpe.
En elhybrid har, likt en laddhybrid, också en elmotor och en förbränningsmotor, men går inte att ladda genom att koppla in en laddsladd. Elhybriden laddar istället bilens batteri vid inbromsningar eller med hjälp av generatorn när man kör med förbränningsmotorn som drivkälla.
Största skillnaderna mot en fossildriven bil
Det som skiljer ett elektriskt fordon från ett bensin- eller dieseldrivet fordon är framförallt att den förstnämnda har ett lägre klimatavtryck, sett till hela livscykeln. Med det menas allt från råvaruinhämtning och brytning av de metaller som behövs för tillverkningen av fordonets batteri, till produktionen av bilen och batteriet, perioden som bilen är registrerad och i trafik samt skrotning och återvinning. Här kan du läsa mer om elektriska fordons klimatpåverkan på vårt samhälle och miljö.
För dig som funderar på att köpa ett laddbart fordon eller redan är ägare av ett är det kanske inte enbart den miljömässiga faktorn som är drivkraften till ditt val. En rad andra fördelar som modern teknik, låga driftskostnader och näst intill ljudlös åkkomfort kan också väga tungt. Även om en e-bil fortfarande är dyrare i inköp än en likvärdig bilmodell med förbrännings-motor kan de totala kostnaderna bli lägre om du exempelvis väljer en mindre elbil, enbart kör kortare sträckor och har möjlighet att ladda hemma.
Batteriet – ”hjärtat” i ett elektriskt fordon
Det blir allt viktigare att snabbt kunna utvärdera batteritillståndet hos laddbara fordon, dels med anledning av den växande begagnatmarknaden men framförallt då batteriet räknas som den dyraste komponenten i ett e-fordon. Det gör batteriets hälsotillstånd, eller återstående kapacitet, till en avgörande faktor för att bestämma värdet på den bil som du kanske funderar på att köpa.
En begagnad elbil med dåligt batteri kan innebära väldigt stora kostnader för dig ägare om det måste bytas ut. Ett nytt litiumjonbatteri till några av marknadens vanligaste elbilar kan ligga på mellan 100 000 och 200 000 kronor. Det gör att det är viktigt att också sköta om sitt batteri på bästa sätt. Snabbladdningar, hög värme och stillastående bil med fullt batteri under längre perioder kan avsevärt minska batteriets kapacitet och livslängd. Mer om det kan du läsa om här .
Vilken typ av e-fordon bör jag då satsa på?
Vi är alla unika med olika förutsättningar och krav. Vårt tips är att fundera över vilka behov och önskemål du har av en bil. Behöver jag en laddbar bil? Är miljön viktig för mig? Hur bor jag? Hur ser min ekonomi ut? Vilka körvanor har jag?
En laddhybrid kan passa dig som vill ha det bästa av två världar, flexibiliteten med två samverkande kraftkällor har sina fördelar. Ibland kanske du inte har möjlighet att ladda och kan då köra på förbränningsmotorn. I en annan situation kanske du kör på elmotorn eftersom det är billigare och mer miljövänligt. En laddhybrid är i regel billigare i inköp än en elbil, men lite dyrare än exempelvis en likvärdig bilmodell med förbränningsmotor.
Är miljön det viktigaste för dig kan det vara intressant att titta närmare på en renodlad elbil. Men tänk på att de fortfarande är relativt dyra i inköp och kräver goda laddmöjligheter. Har du begränsad tillgång till att kunna ladda hemma eller på jobbet kan en elhybrid var ett vettigt alternativ eftersom den har nära noll utsläpp under eldrift.
E-fordon – olika begrepp att känna till:
 • Laddhybrid. Ett elfordon med samverkande drivkällor och som kan köras på både elmotor och förbränningsmotor. Laddhybridens elmotor får ström från ett batteri som kan laddas i ett eluttag.
 • Plug-in Hybrid. Engelsk definition av laddhybrid.
 • Bränslecellsfordon. Finns idag enbart ett begränsat antal i Sverige. En bränslecell är ungefär dubbelt så energieffektiv som en förbränningsmotor om den används i en personbil. Potentialen för energieffektivisering och minskade fossila utsläpp är därför stor.
 • E-fordon. Benämning på fordon som har någon typ av elektrisk kraftkälla, exempelvis ladd- och elhybrider eller bränslecellsfordon.
 • Li-jon. Litiumjonbatterier används i stor utsträckning i dagens e-fordon, bärbara datorer, mobiltelefoner och batteridrivna elverktyg.
 • Laddeffekt. Den mängd energi per tidsenhet som överförs vid laddning från elnät till batteri. Laddeffekt mäts i Watt, enhet kW.
 • AC. ”Alternating Current”. Benämning för växelström och innebär att strömmen byter riktning och styrka över tiden. Växelström finns i vanliga eluttag för hushåll.
 • BMS. ”Battery Management System”. Engelsk förkortning för elbilens batteriövervakningssystem som kontrollerar i- och ur-laddning samt temperatur av batteriet.
 • DC. ”Direct Current”. Benämning för likström vilket innebär att strömmen har konstant styrka och samma riktning. Vanligtvis drivs en elbils motor med likström.
 • EVSE. “Electric Vehicle Supply Equipment”. Benämning på den jordfelsbrytare som används vid laddning av elfordon. EVSE är vanligen monterad på laddkabeln eller i laddstolpen. En jordfelsbrytare är en mekanisk brytare för personskydd vid elinstallationer.
 • Fob (Key fob). "Tändningsnyckel".
 • Kortslutning. Oavsiktlig koppling av elektrisk krets med ledande material som har resistans nära noll Ohm.
 • Termisk rusning. En okontrollerad ökning av batteriets interna celltemperatur, vilket kan leda till brand i batteriet .