Hur miljövänlig är egentligen elbilen?

14 aug. 2023

Det råder idag delade meningar beträffande elbilens påverkan på miljön. En stor del av debatten handlar om batteriernas betydande klimatavtryck, med råvaruinhämtning, tillverkning, användning och återvinning. Trots det har det på senare tid fastställts att elbilens totala utsläpp, sett utifrån hela livscykeln, är lägre än hos förbränningsbilen.

Sverige har som mål att minska utsläppen av växthusgaser från vägtransporter med 70 procent till 2030, det i jämförelse med vad landet släppte ut 2010. Idag står inrikes-transporter för en tredjedel av de totala utsläppen vilket exempelvis kan jämföras med enbart en procent från flygtrafiken i Sverige. Ett viktigt led i att nå klimatmålen är att byta ut fossila fordon mot eldrivna alternativ, men det är enbart en del av lösningen.
Batteriet – elbilens stora paradox
Samtidigt som litiumjonbatteriet är fundamentalt för både elbilen och den gröna omställningen är batteriet också en bidragande orsak till utsläpp av de växthusgaser som är skadliga för vår miljö. Dilemmat är en kedja av faktorer och går att finna genom hela batteriets livscykel – från utvinning av de metaller som behövs för tillverkning av batteriet, och användning och laddning när elbilen är i trafik, till skrotning och återvinning.
Alla bilar ger upphov till stora utsläpp, oavsett om de drivs av el eller fossila bränslen. Elbilens absolut största klimatavtryck är batteritillverkningen vilket gör att en elbil är smutsigare att producera än en bensin- eller dieselbil. Samtidigt vägs utsläppen upp av att elbilen har nära noll utsläpp i trafik, om den laddas med förnybar eller fossilfri el. Flertalet studier visar på att en elbil varierar i klimatpåverkan beroende på land. I Sverige behöver du köra din elbil i två till fyra år innan den passerat en fossilbil i klimatnytta, och totalt sett över elbilens hela livscykel är den 60–70 procent mer miljövänlig än motsvarande fossilbil.
Tankar du elbilen med ”ren energi”?
I Sverige har vi en energimix av olika fossilfria alternativ, som vatten-, vind- och kärnkraft och kan ofta välja elbolag utifrån behov. Samtidigt är det ingen självklarhet i andra länder. Därför kan en elbil som tankas med energi från fossila bränslen bli ett mycket sämre alternativ ur miljösynpunkt än många kanske tror. En äldre, större elbil med kraftfullt batteri, som under sin livscykel enbart laddas med el från exempelvis kolkraft, kan till och med vara en större miljöbov än en modern, mindre och bränslesnål bensinbil.
I takt med att allt fler länder väljer en miljövänligare energimix för produktionen av el blir också elbilen mer klimatnyttig. Samtidigt behöver vi miljöanpassa batteritekniken och hitta mer energieffektiva tillverkningsmetoder för att elfordonet ska bli den gröna transportlösning och räddare av klimatet som vi gärna vill utmåla den som. Vad kan vi då förvänta oss av den elektrifierade framtiden och nästa generations elbilsbatterier? Mer om det kan du läsa om i följande artikel .
Vikten av en god laddinfrastruktur
Som en del i att uppnå klimatmålen har Sverige på senare tid satsat på att bygga ut de publika laddmöjligheterna för eldrivna fordon. Men tyvärr skiljer sig fortfarande utbudet av laddstationer beroende på om man bor på landsbygd, i tätort eller storstad.
Enligt en undersökning från 2022 gjord av Mobility Sweden visar att 54 procent av elbilisterna tycker att det finns för få publika laddstationer. Över 80 procent av all laddning av personbilar sker idag i hemmet. Villa- och radhusägare har bäst förutsättningar att kunna skaffa elbil eftersom de har möjlighet att ladda i hemmet, dessutom är inköp av laddboxar subventionerade av staten .
För boende i lägenhet är det fortfarande i regel begränsad utbyggnad vad gäller p-platser med laddstolpar, även om det varierar geografiskt. Men eftersom drygt 50 procent av Sveriges befolkning idag bor i ett flerbostadshus måste mer göras för att ge fler chansen att välja eldrivet.
Dyrare att ladda elbilen publikt
Varför då inte ladda på jobbet eller på bensinstationen på vägen hem? Även om möjligheten kanske finns bör man ha i åtanke att kostnaden för att ladda en elbil via en publik laddstolpe är betydligt högre, räkna med 4–6 kronor per kWh. Ett batteri på 64 kWh kostar då ungefär 320 kronor att ladda fullt. Inte sällan tas det ut en extra avgift för snabbladdning, något som vid frekvent användning även sliter på batteriets hälsa.
I denna artikel kan du läsa mer om hur du tar hand om din elbil och dess batteri på bästa sätt. Vill du även få reda på hur ditt elbilsbatteri mår? Klicka här för mer information.