Ta reda på hur batteriet mår genom DEKRAs unika batteritest.

Premiär för DEKRAs unika batteritest på elbilar

15 feb. 2023

Nu kan elbilsägare ta reda på hur batteriet mår genom DEKRAs unika batteritest. DEKRA mäter batteriets hälsotillstånd (State of Health) och återger resultatet på en skala 0–100 på endast 15 minuter.

Det blir allt viktigare att snabbt kunna utvärdera elbilens batteritillstånd. Behovet är framför allt störst i den växande marknaden för begagnade elbilar.
Därför lanserar DEKRA en ny tjänst som möjliggör att man kan snabbt och enkelt kan utvärdera batteriets hälsotillstånd (SoH).
”Vår lösning ger ett oberoende resultat på batteriets hälsotillstånd som du kan lita på när du använder, köper eller säljer en begagnad elbil”, säger Anders Gagner-Geeber, VD DEKRA Automotive AB.
På DEKRA testanläggning har vi testat fabriksnya elbilars batterier för att få ett initialt värde på batteriets hälsotillstånd. Resultaten läggs in i en databas och används för den patenterade algoritmen för beräkning av SoH.
Batteritestet består av två delar. I det första statistiska testet läser vi ut data ur elbilens OBD-uttag med hjälp av en dongel. I det andra dynamiska testet accelereras elbilen från 0 till ca 40 km/t med mätutrustningen monterad. Testet tar sammanlagt 15 minuter och utförs på en av DEKRAs besiktningsstationer.
Sammantaget ger det statiska och dynamiska testet ett resultat som återger degraderingen av elbilens batteri. På skalan betyder 100 att batteriet är helt nytt. En begagnad elbil visar ett lägre värde beroende på ålder, antal laddningar, körsträcka mm. Det vill säga degraderingen av batteriet. DEKRAs batteritest är utvecklat så att det går att jämföra resultatet av batteritestet mellan olika elbilar vilket ger en unik möjlighet för köpare av en begagnad elbil att på ett tillförlitligt sätt jämföra olika elbilar med varandra.
DEKRAs batteritest kommer att vara lika viktig i bedömningen av en begagnad elbil som dagens varudeklaration (VDN).
Varje elbil är unik och varje bilmodell måste genomgå en veckas hård testning i DEKRAs utvecklingsenhet i Tyskland. DEKRA har nu testa och verifierat hela 84 olika modeller av elbilar. Fler modeller läggs till fortlöpande.
Protokollet av batteritestet sparas i DEKRAs webbportal. Kunder får ett protokoll utskrivet och/eller mailat till sin e-post.
”Den stora fördelen är att vi kan tillhandahålla en mycket tillförlitlig bedömning på mycket kort tid. Ingen annan på marknaden erbjuder en så snabb metod”, säger Anders Gagner-Geeber.
I en elbil är batteriet den dyraste komponenten, vilket gör dess hälsotillstånd (SoH) till en avgörande faktor för att bestämma bilens kondition. Batteriets initiala kapacitet minskar med tiden och påverkar bland annat elbilens räckvidd.
Med batteritestet kan hälsotillståndet inte bara mätas exakt, utan ger också ett tydligt och jämförbart resultat på den faktiska batterikapaciteten och därmed en indikation på var i degraderingsförloppet batteriet befinner sig. En kunskap som är ovärderlig vid köp av en begagnad elbil.
”Detta är goda nyheter för såväl bilhandlare, leasingföretag och privatpersoner, eftersom det ger grunden för mer transparenta försäljningsförhandlingar”, säger Anders Gagner-Geeber.
DEKRA Batteritest med sin patenterade algoritm har validerats av det prestigefyllda RWTH Aachen University.
Om DEKRA
DEKRA är en av världens ledande expertorganisationer. Företaget har för närvarande verksamhet i 60 länder i Väst- och Östeuropa samt i USA, Brasilien, Sydafrika, Israel, Japan och Kina. Mer än 47 000 medarbetare arbetar dagligen med att säkerställa långsiktig säkerhet, kvalitet och skydda vår miljö.
Relaterade länkar