Priset erkänner specifikt innovationer inom fordonssektorn

DEKRA batteritest vinner tyska mobilitetsbranschens innovationspris

21 nov. 2023

DEKRA:s unika batteritest för elbilar har tilldelats den tyska mobilitetsbranschens innovationspris. Priset erkänner specifikt innovationer inom fordonssektorn och delas ut för tredje gången av det ”tyska förbundet för transportvetenskap”, DVWG.

  • Bidrar till ökad acceptans för begagnade elbilar.
  • Patenterat test infört i flertalet länder i Europa inklusive Sverige.
  • Juryordförande: "Betydande bidrag till hållbar mobilitet".
Som oberoende organisation inom besiktning, provning och certifiering engagerar sig DEKRA för övergången till lösningar inom säkerhet och hållbarhet på vägen mot morgondagens mobilitet. Detta gäller väg-, järnvägs-, vatten- och lufttransport. DEKRA:s experter är även involverade inom mikromobilitet, säkerhet för cyklister och skyddet av fotgängare.
DEKRA:s batteritest introducerades i början av 2022 och har sedan dess framgångsrikt införts i flera länder i Europa. I Sverige utförs batteritestet på samtliga DEKRA:s besiktningsstationer och finns även tillgängligt som en SaaS-lösning för bilhandlare av begagnande elbilar. Testet kan användas för att göra en pålitlig bedömning av hälsotillståndet för batteriet i en elbil, inom loppet av 15 minuter. Processen har validerats av RWTH Aachen University och är internationellt patenterad.
– Vi gratulerar varmt DEKRA till vinsten av innovationspriset 2023. Oavsett om det gäller väg-, järnvägs- eller lufttransport – lever vi i en tid där vi vill avstå från fossila bränslen inom hela fordonssektorn. Alternativ är därför ofrånkomliga, och deras främjande desto viktigare. E-mobilitet spelar en nyckelroll i en klimatvänlig transport. Det gör bidraget från DEKRA:s batteritest med hållbarhet och kostnadseffektivitet desto mer betydelsefullt, säger juryordförande Prof. Knut Ringat, som också är initiativtagare till priset.
Christoph Nolte, vice VD för DEKRA Group och chef för Vehicle Inspection Service Division, tackade DVWG och jurymedlemmarna;
– Priset är ett stort erkännande för DEKRA och bekräftar samtidigt att oberoende granskning och transparent konsumentskydd är en grundsten för att skapa förtroende och acceptans för hållbara, prisvärda och innovativa lösningar.
– Inte enbart den enskilde konsumenten gynnas av DEKRA:s batteritest, utan det skapar också en bas för en fungerande begagnatmarknad för elbilar, vilket är ett akut behov för att minska utsläppen inom transportsektorn. Det är precis sådana projekt som vi vil ge erkännande till genom innovationspriset; pionjära initiativ som direkt bidrar till klimatvänlig mobilitet i Tyskland och samtidigt representerar branschens innovationskraft, understryker DVWG-chefen och jurymedlemmen Prof. Dr. Jan Ninnemann.
Mobilitet handlar om att ge möjlighet för människor att transportera sig själva och gods, på ett snabbt, effektivt och miljövänligt sätt.
Inom området hållbar mobilitet är DEKRA:s batteritest hittills den enda lösningen för snabb, AI-baserad mätning av hälsotillståndet för batterier i begagnade elbilar. Det är en väsentlig byggsten för en fungerande begagnatmarknad för elbilar – och därmed för hållbarhet, säkerhet och en kostnadseffektivare e-mobilitet.
DEKRA:s batteritest är mer än bara en utläsning av elbilens fordonsdata. Det innehåller både en statisk och dynamisk del vilket gör batteritestet unikt och tillförlitligt.
En mycket kort testkörning med en accelerationssträcka på omkring 100 meter är tillräcklig för DEKRA:s batteritest. Olika nyckeldata för batteriet läses ut via det inbyggda diagnostikgränssnittet. Den verkliga innovationen ligger emellertid i klassificeringen av mätningarna med hjälp av en mycket komplex algoritm och en omfattande databas. För detta ändamål fastställs grundläggande data under testkörningar, för varje individuell fordonstyp, under olika miljöförhållanden som värme eller kyla – följt av ytterligare komplexa, AI-stödda beräkningar.
DEKRA batteritest kan därför mäta batteriets hälsotillstånd transparent och oberoende på enbart 15 minuter. Detta möjliggör det nödvändiga förtroendet för batteriets hälsotillstånd. Testet syftar till att bidra till ökad acceptans för begagnade elbilar när det gäller konsumentskydd.