Finalister i kategorin ”Årets hållbara byggprojekt”

DEKRA en av finalisterna i Återvinningsgalan 2023

30 okt. 2023

DEKRA är tillsammans med SWECO och Tibnor nominerade som finalister i kategorin ”Årets hållbara byggprojekt” på Återvinningsgalan 2023.

För drygt ett år sedan inleddes ett pilotprojekt mellan Sweco, Tibnor och DEKRA, för att undersöka potentialen i att återanvända stålprofiler från rivningsprojekt. Genom samarbetet har man gett stålet från rivningen av en gammal byggnad i Malmö ett nytt liv i Henriksdals reningsverk i Stockholm.
– Uppdraget har gått ut på att inspektera, klassa samt montera ner befintligt stål från svävarterminalen i Malmö hamn. Materialet har transporterats till Tibnors lager i Köping, där provtagning, rengöring och framtagande av materialdeklarationer skett för att sälja det åter på marknaden. DEKRA:s roll har främst varit att tillsammans med Tibnor prova, undersöka och bestämma kvalitén på stålet, säger Ulla Zetterberg Anehorn, Teknikansvarig Svets, DEKRA Industrial AB.
Det hållbara projektet innebär en klimatbesparing på 97 procent, jämfört med köp av stål från nyproduktion. Det är flera sidor av den miljömässiga aspekten som Ulla Zetterberg Anehorn vill lyfta fram;
– En stor anledning till deltagandet från DEKRA:s sida har självklart varit att bidra till en mer hållbar miljö. Att återbruka pelarna och balkarna, det vill säga att sätta stålet på marknaden en andra gång besparar våra naturresurser samtidigt som vi slipper utsläpp och förbrukning av energi från tillverkning. Att minska resursanvändningen för nytillverkning och i stället återföra redan tillverkat stål är att ta ansvar för miljön.
Pilotprojektet har öppnat upp för försäljning av återbrukat stål, men också lett till att man nu kan köpa återbrukat stål på samma plats och på samma sätt som nytt stål. En utmaning framöver är att uppmärksamma branschen på möjligheterna att återanvända så mycket som möjligt vid rivning och nybyggnation.
Återvinningsgalan 2023 går av stapeln torsdagen den 30 november på Vasateatern i Stockholm.