DEKRA listas som ett av världens främsta bolag inom ESG och hållbarhetsfrågor

DEKRA i topp bland världens bolag inom ESG och hållbarhetsfrågor

20 feb. 2024

DEKRA har blivit utvalt av det erkända analys- och konsultföretaget Verdantix som en av de 17 ledande serviceleverantörerna i världen enligt den nyligen publicerade rapporten "Green Quadrant ESG and Sustainability Consulting 2024". Det är också första gången som DEKRA inkluderas på denna lista.

Erkännandet följer efter att DEKRA rankats som en av de tre främsta HSE-tjänsteleverantörerna globalt av Verdantix i november 2023. I den nya undersökningen från februari 2024 betonas särskilt DEKRA:s expertis inom ESG, ”Environmental, Social and Governance” – där rådgivning inom miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning ingår.
Verdantix undersökning avslöjar en dramatisk tillväxt av konsultbolag på ESG- och hållbarhetsmarknaden under de senaste två åren, vilket återspeglar den ökade globala regleringen kring ESG, förändrade prioriteringar bland kunder, anställda och investerare, samt ökad styrelsegranskning och konkurrenstryck.
Med denna utveckling i åtanke fungerar Verdantix rapport som en oumbärlig guide för företag och organisationer som navigerar den komplexa ESG- och hållbarhetsmarknaden. Rapporten ger en detaljerad överblick över ledande konsultbolag inom området och deras förmåga att stödja organisationer i deras hållbarhetsresa.
Enligt Verdantix bedömning av DEKRA:s tjänster, är man väl positionerade för att ge stöd inom områden som ”energiomställning, cirkularitet och produkthållbarhet”. Bolagets styrkor inkluderar integreringen mellan HSE och ESG för hållbarhetsengagemang, expertis inom ESG-strategi och rapportering, men också tillhandahållande av lokal kontext för medelstora företag i Europa.
DEKRA är oerhört stolta över att ha valts ut av Verdantix, och bekräftelsen markerar en betydande milstolpe för bolaget. Det stärker DEKRA:s position som en global ledare inom ESG- och hållbarhetsrådgivning och ger ökad synlighet och trovärdighet på en idag aktuell och viktig marknad.
DEKRA arbetar systematiskt med hälsa, arbetsmiljö och säkerhet: HSE, ”Health, Safety and Environment”. Läs mer på: https://dekra-safetysustainability.weselect.com/.
För HSE används ibland även benämningen EHS, ”Environment, Health and Safety”.