Vi kan både certifiera i våra egna lokaler eller ute hos kund.

DEKRA Industrial är ackrediterad av Swedac att certifiera pannoperatörer

17 jan. 2020

Den 18 december 2019 blev DEKRA Industrial AB ackrediterade av Swedac att utfärda certifieringar av pannoperatörer.

Vi är väldigt glada att få certifiera pannoperatörer. Vi kan både certifiera i våra egna lokaler eller ute hos kund säger Anders Olsson, Sälj och Affärsutvecklingschef på DEKRA Industrial AB i Sverige.
I AFS 2017:3 infördes ett krav på certifiering av pannoperatörer kategori 1-4. Certifieringen innebär att du genom ett skriftligt prov visar att du har nödvändig teoretisk kunskap för att uppfylla kraven i AFS 2017:3.
Ytterligare information om hur DEKRA kan hjälpa dig med certifieringen av pannoperatörer hittar du här: https://dekra-industrial​.se