DEKRA tar hem tredje plats i Verdantix Globala Företagsundersökning 2023.

DEKRA rankas som ett av de främsta varumärkena för HSE-tjänster globalt

09 feb. 2024

DEKRA är glada över att meddela att man säkrat en hedrande tredje plats i Verdantix Globala Företagsundersökning 2023 för HSE-tjänsters varumärkeskännedom. Undersökningen som genomfördes av Verdantix, ett erkänt analys- och konsultföretag inom hållbarhetsbranschen, utvärderade 24 ledande globala leverantörer av tjänster inom ”hälsa, säkerhet och miljö” för deras varumärkesstyrka och medvetenhet bland HSE-beslutsfattare.

Totalt 104 HSE-beslutsfattare deltog i undersökningen och representerar företag med intäkter på minst 250 miljoner dollar inom 17 olika branschgrupper, med hög eller mycket hög risk. Resultaten bygger på insikter från yrkesverksamma i 31 länder.
DEKRA uppnådde en imponerande tredjeplats i kategorin ”varumärkespreferens”, vilket placerar bolaget sida vid sida med globala tungviktare som Deloitte och Accenture. De topprankade varumärkena i undersökningen utmärkte sig genom att erbjuda en bred uppsättning tjänster som möter kunders behov, samt skräddarsydda lösningar för branschspecifika utmaningar.
DEKRA:s starka varumärkespreferens är resultatet av en djup expertis, exempelvis inom avancerad cyber-säkerhet genom Onward Security. DEKRA har utmärkt sig genom att tillhandahålla omvälvande digitala lösningar och erbjuder en plattform för förbättring av säkerhetsprestanda och efterlevnad, DEKRA Safety Platform-DEKRA GO.
Dessutom rankades DEKRA bland de tio främsta inom varumärkesmedvetenhet, vilket ytterligare bekräftar bolagets globala närvaro och inflytande inom HSE.
För DEKRA är detta ett intyg på engagemanget och strategin i att arbeta med kundcentrerade och hållbara lösningar. Bolaget har som ambition att fortsätta utveckla och förbättra sina tjänster för att kunna erbjuda än mer omfattande och innovativa lösningar till stöd för en säker, trygg och hållbar värld.
Läs mer om DEKRA:s arbete inom säkerhet och hållbarhet på:
https://dekra-safetysustainability​.weselect​.com/
HSE är en engelsk förkortning för ”Health, Safety and Environment”. I Sverige refererar vi ofta HSE till ”hälsa, säkerhet och miljö/arbetsmiljö”. Ibland används även benämningen EHS, från engelskans ”Environment, Health and Safety”.