”Årets hållbara byggprojekt” på Återvinningsgalan 2023

DEKRA vinner pris för hållbart byggprojekt

06 dec. 2023

DEKRA har tillsammans med SWECO och Tibnor prisats i kategorin ”Årets hållbara byggprojekt” på Återvinningsgalan 2023. Projektet innebär en klimatbesparing på 97 procent, jämfört med köp av stål från nyproduktion.

Motivering från galaarrangören Recycling;
– Hållbarhet blir allt viktigare i byggsektorn. Årets vinnare har inte bara visat att återbruk är möjligt, utan också omsatt det i praktiken och på ett sätt som gör det enklare för andra aktörer att gå i samma fotspår.
– Det känns jättekul att vi tillsammans tagit hem segern, framförallt då vi nu äntligen kan sätta återanvänt stål på marknaden utan att behöva smälta ner det. Vi är också glada över att vårt arbete fått så stor uppmärksamhet, det är ett tecken på att det idag är många i vår bransch som engagerar sig i återbruksfrågor, säger Ulla Zetterberg Anehorn, Teknik-ansvarig Svets, DEKRA Industrial AB.
För drygt ett år sedan inleddes ett pilotprojekt mellan SWECO, Tibnor och DEKRA, med syfte att undersöka potentialen i att återanvända stålprofiler från rivningsprojekt. Genom samarbetsprojektet har man gett stålet från rivningen av svävarterminalen i Malmö ett nytt liv i Henriksdals reningsverk i Stockholm. Det hållbara projektet innebär en klimatbesparing på 97 procent, jämfört med köp av stål från nyproduktion. Ulla Zetterberg Anehorn lyfter fram flera sidor av den miljömässiga aspekten;
– En stor anledning till deltagandet från DEKRA:s sida har självklart varit att bidra till en mer hållbar miljö. Att återbruka pelarna och balkarna, det vill säga att sätta stålet på marknaden en andra gång besparar våra naturresurser samtidigt som vi slipper utsläpp och förbrukning av energi från tillverkning. Att minska resursanvändningen för nytillverkning och i stället återföra redan tillverkat stål är att ta ansvar för miljön.
Uppdraget har gått ut på att inspektera, klassificera samt montera ner befintligt stål från svävarterminalen i Malmö hamn. Materialet har transporterats till Tibnors lager i Köping, där provtagning, rengöring och framtagande av materialdeklarationer skett för att sälja det åter på marknaden.
– DEKRA:s roll har främst varit att tillsammans med Tibnor prova, undersöka och bestämma kvalitén på stålet, avslutar Ulla Zetterberg Anehorn.
Pilotprojektet kan ses som en viktig del i en cirkulär ekonomi för att minska byggsektorns utsläpp och har öppnat upp för försäljning av återbrukat stål, men också lett till att det nu är möjligt att köpa återbrukat stål på samma plats och på samma sätt som nytt stål. En utmaning framöver är att fortsätta uppmärksamma branschen på möjligheterna att återanvända så mycket som möjligt vid rivning och nybyggnation.
Återvinningsgalan 2023 gick av stapeln torsdagen den 30 november på Vasateatern i Stockholm.