Din webbläsare är för gammal

Internet Explorer stöds inte längre. Byt webbläsare för att se webbsidan i bättre kvalitet.

Nyheter & press

Pressmeddelande 2017-03-27: DEKRA och Trafikförsäkringsföreningen i fortsatt kvalitetssamarbete

DEKRA Quality Management AB: Kvalitetskontroller verkstadsarbete

Efter tre års verkstadskontroller:

Nästan hälften av bilreparationerna brister i kvaliteten

Andelen bilreparationer som brister i kvaliteten ökar igen. Det konstaterar försäkringsbranschen när resultatet från 2016 års kvalitetskontroller av skadeverkstäder summeras. Nästan hälften av bilreparationerna får anmärkningar och ofta handlar det om rent slarv från verkstadens sida.

  • Resultatet är så anmärkningsvärt att vi valt att inte avsluta kontrollerna nu efter tre år som planerat, utan att vi tvärtom beslutat att fortsätta i ytterligare tre år. Dessutom utökar vi antalet kontroller kraftigt, säger Anders Edvardsson, projektledare hos branschorganisationen Trafikförsäkringsföreningen (TFF) som samordnar insatsen.

Försäkringsbranschen har under tre år utfört gemensamma stickprovskontroller på närmare 80 större bilverkstäder runt om i landet för att få en helhetsbild av, och möjlighet att påverka, de skadereparationer som görs åt försäkringsbolagens kunder.
Verkstadskontrollerna utförs av DEKRA Quality Management AB som har en detaljerad lista med punkter att gå igenom. Bland annat kontrolleras att verkstäderna följer tillverkarens reparationsanvisningar och de normer som finns för hur olika reparationsarbeten ska genomföras. Kontrollerna utförs på både pågående och avslutade reparationer.

De utvalda verkstäderna står tillsammans för cirka 40 procent av den totala volymen skadereparationer som utförs åt försäkringsbranschen. Under treårsperioden har totalt 2.100 reparationer kontrollerats och resultatet är nedslående.

Stora kvalitetsskillnader mellan olika verkstäder

  • Drygt 53 procent av bilreparationerna fick anmärkningar 2014. Vi såg en viss förbättring 2015 då andelen var drygt 42 procent, men under 2016 ser vi tyvärr en tydlig återgång till sämre siffror. Omkring 48 procent av reparationerna fick anmärkningar förra året och de flesta beror på rent slarv, säger Anders Edvardsson.

Kontrollerna visar att det är stora kvalitetsskillnader mellan olika verkstäder, ibland också mellan verkstäder inom samma kedja.

  • Den verkstad som hade bäst resultat under hela treårsperioden var Göteborgs Lackcenter i Västra Frölunda. De hade anmärkningar på 16 procent av de kontrollerade reparationerna. I den andra änden av skalan finns verkstäder som har anmärkningar på upp till 77 procent av de kontrollerade reparationerna, säger Anders Edvardsson.

Tre år till med nästan dubbelt så många kontroller

Försäkringsbranschens kvalitetskontroller fortsätter nu i ytterligare minst tre år. Det innebär att betydligt fler reparationer ska kontrolleras hos de skadeverkstäder som ingår i undersökningen. De som visat sämst resultat hittills kommer att granskas extra noga.
En förutsättning för att en reparation kontrolleras är att den ska ersättas ur en försäkring i något av de medverkande bolagen: Dina Försäkringar, Folksam, If Skadeförsäkring, Länsförsäkringar, Moderna Försäkringar eller Trygg-Hansa.

Dela sida