Montagebesiktning kran

Beställning av montagebesiktning av kran

Vårt commitment till säkerhet och effektivitet för dina lyftanordningar.

På DEKRA förstår vi vikten av regelbundna besiktningar för att säkerställa maximal säkerhet och prestanda för dina lyftanordningar. Varje lyftanordning, vare sig det är en hamnkran, en stålverkstravers eller en mobilkran, är dimensionerad för olika arbetsförhållanden och har en specifik livslängd. Med kontinuerlig användning eller enskilda lyft är det avgörande att dessa enheter kontrolleras regelbundet för att säkerställa att de är säkra att använda.
Vår expertis sträcker sig inte bara till att uppfylla myndighetskrav. För oss handlar det grundläggande om att säkerställa din, dina anställdas och dina kunders säkerhet. Genom våra besiktningstjänster får du inte bara efterlevnad av lagar och regler, utan även värdefull information som kan användas för att förbättra säkerheten och förlänga livslängden på dina lyftanordningar.
Våra ingenjörer är ackrediterade och har omfattande erfarenhet och kompetens för att genomföra besiktningar enligt nationella och internationella standarder. Deras lokala närvaro och engagemang gör dem till pålitliga partners för att uppfylla dina behov och säkerställa att dina lyftanordningar är säkra och effektiva när du behöver dem som mest.
Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att säkerställa maximal säkerhet och effektivitet för dina lyftanordningar.

Formulär för beställning

Fyll i nedan formulär för beställning av montagebesiktning av kran.
DEKRA Industrial AB

Lagergatan 5

415 02 Göteborg